Vår historia

Stenkullen har lång industritradition - närmare 300 år

Men så gammalt som tidigare Gamlebo Kullens bomullsspinneri, som fanns på plats i omgivningarna redan 1790, är inte Fasadsystem men ända sedan grundandet 1980 har vi funnits på orten. Redan då hade Jarl Hammarstrand som grundade företaget många års erfarenhet av fasadmontage. Tillsammans med den fortfarande aktiva i bolaget Rainer Standerth hade Jarl fått mycket inspiration både i Sverige och utomlands, bland annat i Kuwait och Förenade Arabemiraten. Nu ville han själv börja tillverka och förse marknaden med aluminium, stål och glaspartier.

Vid starten 1980 var Rainer Standerth involverad i företaget och blev VD efter Jarl. Tillsammans med kollegor hoppades och trodde de tidigt att Sverige skulle upptäcka fördelen med underhållsfria fasadpartier i aluminium, stål och glas.

År 1997 införlivade vi en gammal samarbetspartner i Dalsjöfors, Borås Metalldörrar AB, grundat 1980 av Börje Sundén. Företaget bytte namn och heter sedan dess Fasadsystem Stål AB. Idag verkar Fasadsystem främst i området runt Göteborg, Mölndal, Kungsbacka bland annat.

Tredje generationen

Åren har gått och nu är tredje generationen, Tommie Standerth vd för bolaget och Sandra Standerth HR- och Marknadschef. Rainer finns förstås med på ett hörn och tar hand om kundrelationer och försäljning. Tack vare lyckosamma generationsskiften och olika ägarstrukturer så jobbar Fasadsystem fortfarande med att förse marknaden med underhållsfria produkter.

Blev en del av Soltechkoncernen

Vi är idag runt 35 st anställda och ligger på samma plats i Stenkullen som då för 40 år sedan.

Våren 2020 blev vi en del av Soltechkoncernen och började erbjuda solenergilösningar för fasader.