Fönster och fasad

Vi på Fasadsystem har kunskaper inom det mesta

Hos oss finns många olika yrken och hantverksgrupper som alla besitter stor teknisk kompetens och har många års erfarenhet i branschen. Dessutom har vi tillgång till Wicona och Stålprofils hela kunskap på området då vi är återförsäljare i Sverige.

Marknaden förändras, produkter och teknik utvecklas i snabb takt och det är av största vikt att vi hänger med i denna utveckling och är lyhörda för kundens önskemål och branschens krav. Med andra ord – vi satsar på långvariga och goda kundrelationer.

Syd- och Västsverige är vårt centrum

Vi bygger och installerar framför allt i Västsverige, Lerum, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Uddevalla, Borås och har täta kontakter med vår leverantör av aluminiumprofiler, Wicona i Vetlanda.

Sedan hösten 2021 finns vi även i Sydsverige i Malmö, Helsingborg och Lund.

Vi erbjuder tillverkning och leverans i hela Norden.

Landsarkivet
Fasadsystem parkeringshus i Linköping

Solcellsfasader - framtidens fasader

Solcellsfasader är framtidens fasader som producerar förnyelsebar energi. En traditionell fasad är en verkningslös yta medan en solcellsfasad generar förnyelsebar solenergi och blir en yta som börjar betala av sig från det att den är installerad. Dessutom kan man göra den estetiskt tilltalande och designmöjligheterna är enorma.