Vårt miljöarbete - en pågående process

Vi ska på bästa sätt följa gällande lagar, föreskrifter och andra krav samt arbeta för en ständig förbättring av miljöarbetet. Detta för att minska negativ miljöpåverkan på människor och hela vår omgivande miljö.

Vi använder leverantörer av varor, maskiner, fordon samt inhyrda tjänster av företag som arbetar aktivt med miljöfrågor med utgångspunkt att minimera vår miljöpåverkan och arbeta för en god hälsa både i den fysiska arbetsmiljön och den psykosociala. Vi ska verka för att samtliga personer i organisationen jobbar för minsta möjliga miljöpåverkan, samt att alla har god kännedom om företagets miljöarbete.

Med olika verktyg utvärderar vi ständigt vårt arbete t.ex. via Winningtemp som ger all vår personal möjlighet att säga vad de tycker varje vecka och utifrån det kan vi utveckla vår arbetsmiljö och ta till vara alla goda förslag och idéer som finns kring utveckling.

Vi är miljödiplomerade enligt Svensk miljöbas.