Soltech transformerar traditionella bolag till solbolag! 

Solen som förnybar energikälla har en enorm potential och vi på Soltech vill göra den tillgänglig för många, många fler. Låt oss göra din omställning till förnybart så smidig som möjligt. Du bestämmer själv takten: ett komplett energisystem direkt eller ett steg i taget. Oavsett vad du väljer ser vi till att din investering leder till sänkta koldioxidutsläpp.

Soltech koncernen är en helhetsleverantör som utvecklar, säljer, installerar och optimerar — alltifrån tak och fasader med fullt integrerade solceller, till laddstolpar och batterier. Genom att ta ansvar för hela värdekedjan, från utveckling till installation, kan vi förvandla alla former av fastigheter till effektiva energiproducenter.

Allt detta levererar vi via våra dotterbolag som har lång erfarenhet av sina olika inriktningar. Vi transformerar det traditionella bolaget till att också innehålla sol. Våra bolag är specialister och har erfarenhet av tak, fasad, sol och el.

Vi erbjuder alla typer av lösningar både byggnadsintegrerade solpannor och klassiska solpaneler. Fastighetens behov ger den lösning som är mest optimal. Kontakta oss så leder vi rätt utifrån era önskemål.

Men vår utmaning sträcker sig långt utanför riksgränsen

I hopp om att påverka klimatet i ett större perspektiv har vi också verksamhet där problemet är som störst — Kina.
Där hjälper vi landets fabriker att byta ut traditionella energikällor mot förnybar energi.

Som koncern skapar vi mervärde för både dotterbolag och kunder genom att omvandla tak- fasad- och elbolag till solbolag med ambitionen att berika erbjudandet, kapaciteten och kompetensen hos varje bolag för sig och hela gruppen tillsammans.

Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har närmare 70 000 aktieägare.

Låt oss berätta mer om vår framtidsvision där solenergi är en självklar, integrerad del i vardagen. Se filmen här:

 

Läs mer om Soltechs bolag och verksamhet